APELUL Asociaţiei Judeţene Argeş ,,Basarab I’’ a CMRR

Asociaţia Judeţeană Argeş „Basarab I” a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere care reprezintă şi apără interesele şi drepturile cadrelor militare în rezervă şi în retragere, şi ale familiilor acestora în relaţiile cu autorităţile centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii similare din ţară şi din străinătate, adresează un APELcătre principalele instituţii ale statului român pentru respectarea dreptului rezerviştilor militari şi familiilor acestora la o viaţă decentă.
(Detalii in format pdf)

Model de cerere

Model de cerere care trebuie completat pentru a intra în posesia a legitimaţiei de militar în rezerva/retragere, în baza dispoziţiilor Ordinului M 76/13.07.2012.

 

Comandantului  C.M.J./S. __________

            Subsemnatul____________________________________ (gradul, numele, prenumele tatălui si prenumele), domiciliat în judeţul ______________, localitatea ___________________,  str. __________, nr. __, bl. ____, sc. __, et. ___, ap. _____, născut la data de ____________ în ______________, CNP ___________________, posesor la BI/CI seria ______, nr. __________ si al livretului militar seria _____ nr. __________,  trecut în rezervă la data de ___________, având gradul militar ________________, din U.M. ___________,  nr. ordin/ decret ______________ data emiterii ___________ ultima funcţie deţinută __________________________, solicit eliberarea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă/retragere, în conformitate  cu Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M. 76 din 13.07.2012, privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din  M.Ap.N., publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 518/26.07.2012.
Declar pe propria răspundere ca datele menţionate mai sus sunt reale.

Anexez următoarele:
- 2 foto color 3/4 in ţinuta civila
- 2 xerocopii ale BI/CI

                     Data                                                                              Semnătura
                     _____________________                                           _______________________

 


(Detalii in format pdf)

Ordinul M.76 din 13 iulie 2012

Ordin privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale
(Detalii in format pdf)

Articole publicate

Articole dedicate unor reprezentanţii de frunte ai sportului argeşean
(Detalii in format pdf)

Comunicate de presa

11 IULIE 2012 – CERCUL MILITAR PITEŞTI
Întâlnire cu consilierul Ministrului Apărării Naţionale doamna SÂRBU SIMONA LUMINIŢA
(Detalii in format pdf)

Proiect de lege

PROIECT - Lege privind pensiile militare de stat
Prezentul Proiect a fost primit spre studiu de la M.Ap.N.
(Detalii in format pdf)

Scrisoare deschisa catre Europarlamentari Romaniei

ROMÂNIA
ASOCIAŢIA JUDETEANA ARGES "BASARAB I" A CADRELOR MILITARE  ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

Star 5044242  
SEDIU: Cercul Militar Pitesti

Tel. 0348.445.452, 0770.825.250
Fax. 0348.445.452 
str. Piata Muntenia nr.2 Pitesti,
Jud. Arges

E-mail: org.cmrr_08@yahoo.com

 
Nr. _____ din ____________ 2010                                                               Exemplar nr. ______

Domnului europarlamentar,
…………………………………………

Scrisoare deschisă către eurparlamentarii Romaniei

        Consiliul Director al Asociaţiei Judeţene Argeş ,,Basarab I’’a CMRR, cu stima si respect, cere europarlamentarilor Romaniei, să intervină cu fermitate pe lânga organismele europene in vederea respectarii legislaţiei referitoare la armată si in special a Legii 164/2001 care reglementeză un domeniu sensibil al vieţii pensionarilor militari.
        Legea pensiilor militare de stat cu modificarile si  completarile ulterioare a fost elaborată in deplină concordanta cu optiunile Romaniei  la intrarea in NATO si cu sprijinul nemijlocit al specialiştilor militari ai alianţei.
        Pensia militară este ocupatională.Acest sistem se aplica in Romania din 1830 si functionează in prezent in toate armatele tarilor care fac parte din NATO. Considerăm ca pe o discriminare majoră decizia 783 din 25.06.2010 a Curtii Constitutionale a Romaniei care  mentine sistemul pensiilor pentru magistraţi.
        Ne alăturăm celorlalte structuri asociative si sprijinim cu hotarare actiunile acestora pentru o informare corectă a opiniei publice romaneşti asupra drepturilor  şi obligaţiilor ce revin militarilor activi,in rezerva si in retragere.
        Respingem atiudinea jignitoare a guvernanţilor care prin epitetele   folosite ,,salarii de lux ‘’ si ,,pensii nesimţite ‘’ascund de fapt neputinţa  in  asigurarea unor  condiţii decente de viaţa pentru cei care au slujit si slujesc ţara, 24 din 24 de ore . Vă informăm, cu respectul cuvenit că, dacă drepturile noastre consfintite prin Constitutie si dobandite prin lege vor fi stabilite neconstitutional, ne vom adresa instantelor de judecată romanesti si europene si vom informa si Consiliul NATO.
        Dumnezeu să vă dea gândul cel bun si impreuna cu guvernantii, să găsiţi resurse pentru creşterea veniturilor tuturor categoriilor de pensionari care au dreptul la o bătrâneţe fericită.

        Cu deosebita consideratie, astepăm poziţa dumneavoastră.


Presedintele Asociatiei Judetene Arges

Col.r.
Tanatarcu Alexandru

Scrisoare deschisa catre parlamentari argeseni

ROMÂNIA
ASOCIAŢIA JUDETEANA ARGES "BASARAB I" A CADRELOR MILITARE  ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

Star 5044242  
SEDIU: Cercul Militar Pitesti

Tel.0348.445.452, 0770.825.250
Fax. 0348.445.452 
str. Piata Muntenia nr.2 Pitesti,
Jud. Arges

E-mail: org.cmrr_08@yahoo.com


Nr. _____ din ____________ 2010                                        Exemplar nr. _________

Scrisoare deschisă către eurparlamentarii Romaniei

Consiliul Director al Asociatiei Judetene Arges a CMRR, cu stima si respect, cere parlamentarilor din judetul Arges, alesi in colegii uninominale, sa intervina cu fermitate pentru respectarea legislatiei referitoare la armata si in special a legii nr. 164/2001 care reglementeza un domeniu sensibil al vietii pensionarilor militari.
         Ne alaturam actiunilor celorlalte structuri asociative si sprijinim cu hotarare Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate pentru o informare corecta a opiniei publice romanesti asupra drepturilor si obligatiilor ce revin militarilor. Respingem atiudinea jignitoare a guvernantiilor la adresa cadrelor militare active in rezerva si in retragere.
         Epitetele folosite ,,salarii de lux" si ,,pensii nesimtite" ascund de fapt neputinta guvernantilor pentru a asigura conditii decente de viata pentru cei care au slujit si slujesc tara, 24 din 24 de ore. Dumnezeu sa va dea gândul cel bun si sa gasiti resurse pentru cresterea veniturilor tuturor categoriilor de pensionari care au dreptul la o batrânete fericita.

         Cu deosebita consideratie, astepăm poziţa dumneavoastră.

Presedintele Asociatiei Judetene Arges

Col.r.
Tanatarcu Alexandru

Scrisoare deschisa catre avocatul poporului

ROMÂNIA
ASOCIAŢIA JUDETEANA ARGES "BASARAB I" A CADRELOR MILITARE  ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

Star 5044242  
SEDIU: Cercul Militar Pitesti

Tel.0348.445.452, 0770.825.250
Fax. 0348.445.452 
str.Piata Muntenia nr.2 Pitesti,
Jud. Arges

E-mail: org.cmrr_08@yahoo.com


Nr. _____ din ____________ 2010                                        Exemplar nr. _____

Catre

Biroul Teritorial Arges al Avocatului Poporului

        Asociatia Judeteana Arges ,,Basarab I’’ a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere, cu stima si respect, va adresaza rugamintea de a aplica prevederile constitutionale care va confera dreptul, SA INVOCATI EXCEPTIA DE NECONSTITUTIONALITATE a Legii 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si sa  trimiteti Legea Curtii Constitutionale a Romaniei pentru analiza si pronuntare.
        Va adresam aceasta petitie mai ales dupa ce legea a fost promulgata de catre Presedintele Romaniei si consideram ca cei peste 3000 de pensionari militari din  judetul Arges, sunt discriminati, statutul acestora fiind considerat atat de guvernul Romaniei ,cat si de Curtea Constitutionala a Romaniei ca fiind inferior pensionarilor care provin din magistratura si alte structuri jurisdictionale.

       Cu deosebita consideratie, astepăm poziţa dumneavoastră.

Presedintele Asociatiei Judetene Arges

Col.r.
Tanatarcu Alexandru