Sediul asociatiei

Asociaţia „Organizația Judeţeană Argeş” Basarab I
(Apasa aici pentru date despre asociație in format pdf)

CERCUL MILITAR PITEŞTI,
Strada PIAŢA MUNTENIA NR. 2, PITEŞTI, Judeţul ARGEŞ,
TELEFON / FAX: 0348445452,
SITE: www.ajabcmrr.ro, E-mail: contact@ajabcmrr.ro

        Art.1. Asociaţia „Organizația Judeţeană Argeş” Basarab I a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere s-a constituit la data de 31.05.1991 prin libera exprimare a voinţei de asociere a cadrelor militare în rezervă şi în retragere din judeţul Argeş în conformitate cu prevederile art. 9 şi 40 din Constituţia României, revizuită, precum şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
        A devenit persoană juridică de utilitate publică prin Sentinţa Civilă nr.73/ pj/ 2004 pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu a Judecătoriei Piteşti din 19.11.2004 cu Certificat de înscriere a persoanei juridice nr.47/ RA/ 2004 eliberat la data de 10.03.2013.
        Prin adresa nr. DL/796 din 02 martie 2012 Ministerul Apărării Naţionale a comunicat că Asociaţia „Organizația Judeţeană Argeş” Basarab I este luată în evidenţă de structura de specialitate din cadrul Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică, respectiv Biroul relaţii juridice cu societatea civilă, încă din anul 2004.
        Art.6. Sediul Asociaţiei este în Piteşti, strada Piaţa Muntenia nr. 2 (Cercul Militar Piteşti). Acesta poate fi schimbat cu aprobarea Consiliului Director al asociaţiei.
        Art.7. Deviza asociaţiei este: "CINSTE ŞI ONOARE ARMATEI ROMÂNE!"
        Asociaţia este continuatoarea nobilelor tradiţii ale organizaţiilor cadrelor militare in rezerva si in retragere existente pe teritoriul judeţului Argeş din anul 1864, precum şi moştenitoarea patrimoniului deţinut de acestea.

Presedintele Asociatiei


Col.r. Stoica Ilie
Ales în anul 2017 în adunarea generală anuală din 23 martie 2017

PREȘEDINTI AI ASOCIAȚIEI
1991-1997 * Gl.bg.dr.r. Vasile Popescu
1997-2005 * Gl.bg.r. Dogaru Vasile
2005-2009 * Gl.bg.ing.r. Dumitru Florea
2009-2017 * Col.r. Ţânţarcu Alexandru

Structura organelor de conducere

       Adunarea Generala Anuala - Este organul suprem de conducere al asociatiei si cuprinde totalitatea membrilor sai. Se intruneste:
             * anual in sedinţa ordinara;
             * trimestrial in sedinţa extraordinara;

        Consiliul Director (Comitetul Executiv) - Conduce activitatea asociaţiei între adunarile generale şi se întruneşte trimestrial sau de câte ori este nevoie. In cadrul adunării generale anuale din 23 martie 2017 a fost ales noul consiliu director format din 7 membri , 2 membri supleanţi și 7 consilieri pe domenii de specialitate.

        Membrii Consiliului Director (Comitetului Executiv)

Nr.crt. Gradul Numele si prenumele Functia Telefoane  utile
1 Col.r. Stoica Ilie Presedinte 0722473234
2 Col.r. Catinca Ion Prim-vicepresedinte 0727444624
3 Col.r. Necula Nicole Vicepresedinte 0721779433
4 Adj pr. Arsenescu Dan Vicepresedinte 0741195057
5 Col.r. Tantarcu Alexandru Membru (Presedinte ANVR Arges ) 0740401743
6 Col.r. Brezan Ion Membru (Presedintele CAR-PM Pitesti) 0740821214
7 Col.r. Busuiocescu Rodion Membru 0742163030
8 Prof. Ghinea Cornelia Membru supleant 0730122043
9 Col.r Nedelcu Mircea Membru supleant 0770338546
10 Cpt.r. Dinu Tudor Administrator Capela Militara 0744770211
11 Col.r. Rezmives Stefan Contabilul Asociației (Trezorier) 0749026945
12 Lt.col.r. Neagu Mihai Consilier Arma Tancuri 0743306277
13 Col.r. Boțilă Dumitru Massmedia 0741058840
14 Lt.col.r. Crăciun Marin Consilier Arma Auto 0722814171
15 MS Ciucă Maria Preşedinta Comisiei de Femei 0740645301
16 Col.r. Zamfirescu Liviu Consilier Arma Comunicații și Informatică 0740012810
17 Ex.Jud. Iordache Vasile Consilier Juridic 0721249842
18 Adj.pr. Șandru Rodica Conslier al preşedintelui pentru problemele maiştrilor militari şi subofiţerilorfemei 0743176504

Comisia de Cenzori

Nr. crt. Gradul Numele si prenumele Functia in cadrul comisiei Telefoane utile
1 Contabil Şerban Maria Presedinte 0748153845
2 MS Ciucă Maria Membru 0740645301
3 Slt.rtr. Iordache Constantin Membru 0736348376

Comisia de Etica

Nr. crt. Gradul Numele si prenumele Functia in cadrul comisiei Telefoane utile
1 Gl.bg.rtr. Neagoe Ion Presedinte 0722214550
2 Col.r. Croitoru Emil Membru 0755962040
3 Col.r. Cârstea Petre Membru 0745178530

 

        Biroul Operativ - Conduce activitatea curentă între şedinţele Consiliului Director şi rezolvă problemele operative ale asociaţiei. Compunerea Biroului Operativ:
             Col.rtr.Stoica Ilie
             Col.r. Catinca Ion
             Col.r. Necula Nicolae
             Plt.adj pr. Arsenescu Dan
             Cpt.rtr.Dinu Tudor

23 martie 2017 – Adunarea Generală Anuală
Apasă pentru mai multe detalii...

Patrimoniul asociatiei la 31 decembrie 2009

In perioada anilor 2007-2009 s-a constituit patrimoniul asociaţiei care la data de 31.12.2009 conform documentelor de inventariere se ridica la suma de 115.117.39 lei